Uvjeti poslovanja

Ovdje se nalaze općenita pravila i koraci prilikom poslovanja, odnosno vršenja usluge i savjetovanja. Drugačiji dogovori i iznimke mogu se dogovoriti na individualnoj bazi po klijentu, projektu ili savjetovanju.

Naručitelj usluge

Naručitelj usluge je posjetitelj web stranice, pravna ili fizička osoba koja izvrši kontakt i upit za određenom odabranom uslugom koju Davatelj usluge nudi. Narudžba se može izvršiti kontakt formom web stranice, e-mailom, telefonom, usmeno ili kroz druge dostupne komunikacijske kanale.

Davatelj usluge

Davatelj usluge je Stela Cavrić.

Naručitelj usluge uplaćuje dogovorene parametre usluge po definiranoj cijeni kroz transakcijski račun avansno ili po završetku termina usluge, ili po isključivo dogovorenim parametrima između stranki.

Opći uvjeti

Rad Davatelja usluge bazira se na pisanju blog objava, pjesama i dnevnika, a planira u budućnosti u ponudi imati zbirke pjesama i savjetovanja.

Naručitelj usluge je odgovoran za raspoloživost i točnost informacija koje će biti dane Davatelju usluge na razmatranje, te Davatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za nepotpunost, neistinit prikaz ili netočnost informacija pruženih od strane Naručitelja usluge.

Podrazumijeva se da rad Davatelja usluge može uključiti savjete i preporuke, no sve odluke o primjeni savjeta ili provedbi preporuka danih od strane Davatelja usluge donosi Naručitelj usluge, te je on i odgovoran za iste odluke. Davatelj usluge ima pravo oslanjati se na sve odluke i odobrenja Naručitelja usluge.

Slike i opisi usluga i stranica

Slike usluga, i općenito dijelova stranica cjelokupne web stranice, preuzeti su djelomično sa internet portala koji pružaju besplatne slike i video snimke : unsplash.com i pexels.com.

Osobne slike direktno su vlasništvo autorice i vlasnice Stela Cavrić. Slike služe kao opisna referenca za usluge, te nastoje što točnije opisati karakteristike istih. Preuzete slike, njihovi originalni autori i treće osobe sa tih slika i video snimaka, ne predstavljaju niti su na bilo koji način vezani na Stelu Cavrić i njene usluge.

Korištenje sadržaja stranice

Posjetiteljima nije dozvoljeno direktno kopiranje blog objava (ili bilo kojeg drugog sadržaja web stranice) bez napomene da je blog objava preuzeta sa stranice stelacavric.com, pod autorstvom Stele Cavrić.

Posjetitelje se motivira na dijeljenje objava koje smatraju korisnima svojim pratiteljima na drugim platformama, prijateljima i poznanicima, pod uvjetom da uvijek na kraju postave sljedeće parametre:

Preuzeto sa: Link na blog objavu (ili bilo koji drugi sadržaj web stranice) – autorica Stela Cavrić

Jamstvo

Davatelj usluge se obvezuje održavati web sjedište i stranice u skladu s dobrom informatičkom praksom te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom kupac pristupa web sjedištu, niti za iznenadne vanredne tehničke infrastrukturalne nefunkcionalnosti web stranice i/ili telefonskih i internetskih davatelja usluge.

Ukoliko postoje istaknute redovne i akcijske cijene na web stranicama Davatelja usluge, iste vrijede, dokle god su aktualne na stranicama, i za naručivanje preko telefona ili drugih kanala komunikacije.

Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima.

Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu od Stele Cavrić. Međutim, objave i njihov sadržaj moguće je koristiti pod uvjetom da se naglasi autor sadržaja punim imenom i prezimenom (Stela Cavrić), te postavi link na izvor originalnog sadržaja, odnosno na web stranicu s koje je preuzet sadržaj.

Davatelj usluge omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Davatelj usluge ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Davatelj usluge ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Davatelj usluge ni na koji način nije odgovorno za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice stelacavric.com.

Davatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici stelacavric.com.

Davatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Davatelj usluge ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osiguralo poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa.

Naručivanje usluge

Usluga se dogovara i naručuje putem web forme, e-mail kontakta, telefonom, usmeno ili kroz druge dostupne komunikacijske kanale. U slučaju da Davatelj usluge nije u mogućnosti isporučiti uslugu na dogovoreni termin, Davatelj usluge će o tome pismeno obavijestiti Naručitelja usluge kroz postojeće komunikacijske kanale, koji zatim može otkazati narudžbu usluge ili eventualno prihvatiti novi termin savjetovanja.

Plaćanje

Naručene usluge i proizvodi Naručitelj usluge može platiti na jedan od sljedećih načina:

 

  • transakcijskim računom na IBAN dodijeljen po upitu (multivalutna uplata moguća)
  • uplatom na PayPal
Nakon ispravno popunjene narudžbe Davatelj usluge Naručitelju usluge dostavlja potvrdu narudžbe, što može uključivati i ponudu ili račun, na e-mail adresu ili kroz drugi komunikacijski kanal koju je kupac definirao prilikom korištenja kontakt forme ili drugog komunikacijskog kanala.

Postupak sklapanja ugovora

Kupovina se obavlja na web stranicama Davatelja usluge stelacavric.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Uvjete poslovanja i Pravila privatnosti, te da je na iste pristao i da je upoznat da vrši narudžbu s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu kroz korištenje online obrasca. Davatelj usluge zaprima narudžbu od kupca te u što kraćem roku vrši povratni kontakt prema njemu sa uplatnim informacijama. Tom prilikom ujedno vrši komunikaciju sa Naručiteljem usluge i dogovara eventualne dodatne korake kupnje, poput adresu pošiljke i načina slanja proizvoda.

Davatelj usluge ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi primitka narudžbe.

U slučaju da Davatelj usluge iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupac prilikom pregledavanja web stranice koristi WordPress CMS. Kupac obavlja kupovinu s bilo kojeg mjesta u svijetu iz udobnosti svoga doma. Kupac kroz dostupne informacije na web stranici samostalno donosi odluku o kupovini proizvoda.

Nakon što kupac uspješno izvrši plaćanje proizvoda po dostavljenim podacima uplate, Davatelj usluge će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe, račun i digitalni proizvod, a ako se radi o fizičkom proizvodu isti će biti dostavljen prema dogovorenom načinu. Time je ujedno sklopljen i kupoprodajni ugovor između Naručitelja usluge i Davatelja usluge.

Ako kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Davatelja usluge o istom na adresu e-pošte stelacavric@gmail.com.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Davatelja usluge na adresu e-pošte stelacavric@gmail.com.

Načini i uvjeti plaćanja

Plaćanje je moguće vršiti bankovnom transakcijom na IBAN Davatelja usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku prihvata ponude kupca, a proizvod će biti dostavljen po primitku uplate kupoprodajne cijene.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u eurima. Obveza dvojnog iskazivanja se odnosi samo na ukupnu svotu na računu uz navođenje fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kn [HRK] za 1 € [EUR].

Povrat novca i jednostrani raskid ugovora

Povrat novca omogućuje se po zakonski određenim uvjetima i pravilima.

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje teći od primitka proizvoda.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora Davatelja usluge obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom na e-poštu stelacavric@gmail.com. U njoj mora navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Davatelj usluge mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Povrat novca i raskid ugovora prihvaća se samo onda kada je Kupac izvršio kupovinu plaćanjem, a nije preuzeo digitalni proizvod niti ga koristio, te se javio u roku od 14 dana od uplate.

Kada je kupac pravna osoba (B2B) na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju ovise o: vrsti pružane usluge, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi usluge, o vrsti ugovora sklopljenog s klijentima kao i o namjeri Naručitelja usluge da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije. Iako nijedna mrežna usluga nije 100% sigurna, maksimalni trud ulažemo u zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to.

Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.

U slučaju potencijalne suradnje sa vanjskim suradnicima na određenim projektima i prilikom određenih savjetovanje, Davatelj usluge može otkriti informacije o Vama bez kojih čitav postupak nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštivati Pravila privatnosti podataka web stranice i specifičnih parametara rada po dogovorenim stavkama ugovora suradnje.

U slučaju zakonske obveze: U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, Vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države.

Prikupljanje podataka

Osobni podaci koji se primarno prikupljaju prilikom postupka narudžbe i davanja usluge, a bez kojih nije moguće izvršiti uslugu, uključuju najmanje:

  • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
  • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
  • podatke vezane uz korištenje web stranice, primjerice prilikom korištenja kontakt forme
  • podatke nužne za sklapanje ugovora, ponude ili računa
  • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača
  • detaljne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka naći ćete na sljedećem linku: Pravila privatnosti
Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje svojih podataka kao i zatražit uvid o postojećim podacima.

Rješavanje sporova

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem e-pošte na adresu stelacavric@gmail.com. Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkanije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Svi sporovi koji nastanu prilikom vršenja rada između stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana. U suprotnom, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Puli.

Vlasnik

Stela Cavrić

OIB

 22336747217

E-mail

stelacavric@gmail.com

Pretplatite se na newsletter!

Pretplatite se na newsletter!

 

Pretplatom dobivati ćete obavijesti o zadnje objavljenim pjesmama, dnevnicima i blogovima, kao i budućim inovacijama u sklopu rada bloga! Neću vam slati spam u bilo kojem obliku ili formatu.

Uspješno ste se pretplatili!